prev
next
G B M A Y Av P
1 Almanya 2 1 0 3 0 3 7
2 Polonya 2 1 0 2 0 2 7
3 Kuzey İrlanda 1 0 2 2 2 0 3
4 Ukrayna 0 0 3 0 5 -5 0
 Reklam